Những năm gần đây, các dự án về ngành năng lượng tại Việt Nam đang được chú trọng, đặc biệt là việc xây dựng các công trình nhà máy nhiệt điện và thủy điện, tiếp theo hai dự án nhà máy nhiệt điện đã được DDC thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy đã hoàn thành vào năm 2011 và 2015; đầu năm 2016 DDC tiếp tục ký hợp đồng thầu cung cấp thi công lắp đặt, chạy thử và bàn giao hệ thống chữa cháy, báo cháy cho Nhà Máy thủy điện Thác Mơ mở rộng với công suất 77MW.

Dự án : NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH II - 750MW
Khách hàng: TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM/ Lilama 45 - 1
Loại hình    : Nhà máy nhiệt điện
Địa điểm    : Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Dịch vụ      : Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho BOP
Tiến độ      : 2010 – 2011

Dự án : NHÀ MÁY ĐIỆN Ô MÔN II
Khách hàng : EVN - GENCO 2 - Daelim
Loại hình     : Nhà máy thủy điện
Địa điểm     : Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam
Dịch vụ       : Cung cấp và lắp đặt Hệ thống Phòng cháy chữa cháy và báo cháy
Tiến độ       : 2014

Dự án : NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÁC MƠ MỞ RỘNG 77MW
Khách hàng : ALSTOM/ THĂNG LONG
Loại hình     : Nhà máy thủy điện
Địa điểm     : Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Dịch vụ       : Cung cấp và lắp đặt Hệ thống CO2, Hệ thống Chữa cháy nước cho trạm biến áp
Tiến độ       : 2016