DDC ký hợp đồng thực hiện hệ thống đường chuyền chiết nóng cho nhà máy Coca-Cola mở rộng tại TP.HCM vào cuối tháng 11/2016 và đã hoàn thành bàn giao cho khách hàng trong những tháng đầu năm 2017. Căn cứ vào chất lượng và tốc độ hoàn thành công trường này, Nhà máy Coca-Cola đã tin tưởng giao gói thầu lắp đặt Sàn thao tác (Steel Platform) cho DDC tiếp tục thực hiện.
Không phụ lòng tin cậy của khách hàng. DDC đã đẩy cao tiến độ thi công song song với việc đảm bảo chất lượng công trình, nhanh chóng hoàn tất bàn giao công trường Sàn thao tác trong 2 tuần làm việc.