Nhà Máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn là một dự án lọc hóa dầu đang được triển khai tại Khu Kinh Tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khi Nhà máy đi vào hoạt động sẽ góp phần cung cấp nguồn nguyên liệu đáng kể cho cả nước và sẽ thay đổi được chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

DDC đã vinh dự được đóng góp một phần nhỏ vào công trình quan trọng mang sứ mệnh Quốc gia này, bằng việc cung cấp và thi công lắp đặt Hệ thống FM200 cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Ý thức được trách nhiệm không nhỏ của mình khi được chủ đầu tư tin tưởng giao phó tham gia vào dự án trọng điểm. Hiện nay DDC đang dốc toàn bộ nhân lực và trí tuệ cho việc quản lí thi công, với mục tiêu hoàn thành kịp tiến độ khắt khe của dự án, được dự kiện hoạt động vào Quý 3/2017.