Tại lễ khởi công Nhà Máy BEL Bình Dương, Giám đốc điều hành Công ty Bel Việt Nam cho biết “Việt Nam là quốc gia nằm ở vị trí chiến lược, trung tâm của khu vực Đông Nam Á”. Chính vì là đơn vị cung ứng sản phẩm cho toàn khu vực, Ban Quản Lý dự án Nhà Máy BEL đòi hỏi cao nghiêm ngặt tuân theo các quy chuẩn tiếu chuẩn quốc tế cho nhà máy thực phẩm. Hiểu được những yêu cầu mà Chủ đầu tư đề ra, nhà thầu DDC đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong vai trò là nhà thầu cung cấp thi công lắp đặt hệ thống chữa cháy và báo cháy cho nhà máy.