Đảm nhận vai trò là nhà thầu cung cấp lắp đặt hệ thống chữa cháy cho dự án, nhà thầu DDC không chỉ hoàn thành trách nhiệm của mình một cách tốt nhất, mà những chính sách hậu mãi, chăm sóc khách hàng cũng được theo dõi và chú trọng. Điển hình là kế hoạch “Phương án bảo trì hệ thống cho Nhà máy Hempel” được khách hàng đặc biệt quan tâm và tin tưởng, giúp DDC khẳng định tính chuyên nghiệp trong thi công hệ thống của mình và mối liên kết bền cững với khách hàng sau khi hoàn thành dự án.