Trung Tâm Triển Lãm Quy Hoạch Thành Phố là công trình góp phần quan trọng cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, hướng đến sự phát triển hiện đại của thành phố mang tên Bác. Bên cạnh kiến trúc, mặt tiền của công trình, việc thi công và thiết kế các hệ thống trong công trình quan trọng này cũng được chú trọng. Được góp một phần vào quá trình phát triển chung của thành phố là niềm vinh hạnh của nhà thầu DDC.