+84 28 6292 4468 / +84 28 6292 4469 108 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

Sản phẩm

Hệ thống khí FM200, NoVEC 1230

Hệ thống khí FM200, NoVEC 1230

Bình chữa cháy di động

Bình chữa cháy di động

Van chữa cháy

Van chữa cháy

Hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy

Hệ thống bọt

Hệ thống bọt

Hệ thống bồn chữa cháy khí CO2 thấp áp Bulk

Hệ thống bồn chữa cháy khí CO2 thấp áp Bulk

Hệ thống bột hóa chất khô

Hệ thống bột hóa chất khô

Trụ chữa cháy điều khiển  tự động

Trụ chữa cháy điều khiển tự động

Đối tác của chúng tôi